Εργοδηγός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

 • Πλήρης απασχόληση
 • Εθν. Αντιστάσεως 45 Πεύκη, Αθήνα 15121
 • Αριθμός θέσεων: 1
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών

Η τεχνική – κατασκευαστική Εταιρία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε., με πολυετή παρουσία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, αναζητά Εργοδηγό Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Περιγραφή Θέσης

 • Οργάνωση έργου, μελέτη, χρονοδιαγράμματα, επικοινωνία/ενημέρωση εργασιών
 • Εκτέλεση έργου, συντονισμός συνεργείων και επίβλεψη έργου
 • Προμετρήσεις και Παραγγελίες Υλικών
 • Επιμετρήσεις Εργασιών
 • Διαχείριση εξοπλισμού
 • Αναφορές προόδου εξέλιξης εργασιών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (ΤΕΙ)
 • Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε παρόμοια θέση
 • Άριστη γνώση Προμετρήσεων – Επιμετρήσεων
 • Εργοταξιακή εμπειρία σε μηχανολογικά δίκτυα
 • Άριστη γνώση AUTOCAD 2D και 3D
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
 • Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Οργανωτική σκέψη
 • Αποτελεσματική επικοινωνία

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, συνεχή εκπαίδευση, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και καλές ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σε έναν τάχιστα αναπτυσσόμενο χώρο.

elEL