Αρχιτέκτονας (για απασχόληση σε Εργοτάξιο)

 • Πλήρης απασχόληση
 • Εθν. Αντιστάσεως 45 Πεύκη, Αθήνα 15121
 • Αριθμός θέσεων: 1
 • 3 έτη προυπηρεσίας

Η τεχνική – κατασκευαστική Εταιρία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε., με πολυετή παρουσία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο των κατασκευών, αναζητά Αρχιτέκτονα (για απασχόληση σε εργοτάξιο).

Περιγραφή Θέσης

 • Έλεγχος/επίβλεψη του οικοδομικού έργου.
 • Μελέτη Εφαρμογής και Παρουσίαση έργων.
 • Μελέτη νέων κτιρίων, επεκτάσεων, τροποποιήσεων, ανακαινίσεων και συντηρήσεων.
 • Δημιουργία αναλυτικών προσχεδίων και εφαρμογή των απαραίτητων διορθώσεων.
 • Κατάρτιση προδιαγραφών έργου.
 • Προμέτρηση υλικών, κοστολόγηση, και επιμετρήσεις υλικών.
 • Σύνταξη και Τήρηση αναλυτικών προϋπολογισμών
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος εργασιών.
 • Διασφάλιση ότι όλες οι εργασίες διεξάγονται με βάση συγκεκριμένα πρότυπα, κώδικες κτηρίων, οδηγίες και κανονισμούς.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Αρχιτεκτονικής.
 • Άριστη γνώση AutoCad 2D, γνώση AutoCad 3D θα εκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Γνώση Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
 • Τριετή προϋπηρεσία σε εργοτάξια
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης έργου.
 • Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Οργανωτική σκέψη.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, συνεχή εκπαίδευση, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και καλές ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σε έναν τάχιστα αναπτυσσόμενο χώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα με κωδ. θέσης Τ38 στο email: jobs@Technek.gr

elEL