ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Προκατασκευή έργου

Η Εταιρεία επενδύει σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος θα τη βοηθήσει να αναπτυχθεί και σε άλλους τομείς της κατασκευής όπως:

    • Κατασκευές δεξαμενών
    • Προκατασκευή μηχανοστασίων
    • Κατασκευή ειδικών τεμαχίων μεταλλικών κατασκευών
    • Ειδικά εξαρτήματα για πετρελαιοχημικές εγκαταστάσεις
Ψηφιακό Άλμα Logoset
elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο