ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.

ΠΕΥΚΗ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΚΡΙΝΩΝ)

Πολυτελές συγκρότημα τεσσάρων αυτόνομων κατοικιών 

Υπό τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κυρίου Ιωάννη Βεργιτσάκη

elEL