ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ NAVARINO RESORT

Κατασκευή Γεωθερμικού Συστήματος Κλιματισμού Ξενοδοχειακής Μονάδας NAVARINO RESORTS στη Μεσσηνία.

Επιφάνεια Οριζόντιου Γεωθερμικού Εναλλάκτη 80.000 τμ. – Συνολική ισχύς 2500 kW

Μελετητής έργου: Κλεάνθης Δ. Κραββαρίτης & Συνεργάτες – Σύμβουλοι Μηχανικοί Η/Μ & Ενεργειακών Έργων
Ψηφιακό Άλμα Logoset
elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο