ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.

ΕΡΓΑ

Η ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε δραστηριοποιείται στους περισσότερους τομείς του κατασκευαστικού κλάδου όπως στο REAL ESTATE, τα Μηχανολογικά έργα, την Ενέργεια και την Προκατασκευή συνδυάζοντας την άριστη ποιότητα, την ταχύτητα ολοκλήρωσης και τις σύνθετες τεχνολογικά λύσεις.

REAL ESTATE

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ψηφιακό Άλμα Logoset
elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο