Εργοδηγός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Κωδ. Τ45)

 • Full Time
 • Eth. Antistaseos 45, Pefki 151 21, Greece
 • 2 έτη προυπηρεσίας

Η τεχνική – κατασκευαστική εταιρία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε., με πολυετή παρουσία και υψηλή τεχνογνωσία στον χώρο των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, αναζητά Εργοδηγό Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Περιγραφή Θέσης

 • Οργάνωση έργου, μελέτη, χρονοδιαγράμματα, επικοινωνία/ενημέρωση εργασιών
 • Εκτέλεση έργου, συντονισμός συνεργείων και επίβλεψη έργου
 • Προμετρήσεις υλικών και κοστολόγηση υλικών
 • Επιμετρήσεις εργασιών, εκπόνηση σχεδίων as built
 • Διαχείριση εξοπλισμού
 • Αναφορές προόδου εξέλιξης εργασιών

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ)
 • Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε παρόμοια θέση
 • Άριστη γνώση προμετρήσεων – επιμετρήσεων
 • Εργοταξιακή εμπειρία σε μηχανολογικά δίκτυα
 • Άριστη γνώση Autocad 2D και 3D
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
 • Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Οργανωτική σκέψη
 • Αποτελεσματική επικοινωνία

Η εταιρία προσφέρει: ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, συνεχή εκπαίδευση, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και καλές ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σε έναν τάχιστα αναπτυσσόμενο χώρο.

Ψηφιακό Άλμα Logoset
en_GBEN
Skip to content