Βοηθό Υδραυλικού (Κωδ. Τ.52)

Η τεχνική – κατασκευαστική εταιρία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.  αναζητά Βοηθό Υδραυλικού για τα εργοτάξιά της.

Αρμοδιότητες

 • Γνώση και χειρισμός υδραυλικών εργαλείων
 • Κοψίματα σωλήνων με τροχούς
 • Γνώση υλικών για υδραυλικές εργασίες
 • Βοηθητικές υδραυλικές εργασίες στα εργοτάξια της εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία ως βοηθός υδραυλικού είναι επιθυμητή.
 • Συνέπεια ως προς την ώρα προσέλευσης στην εργασία στο εργοτάξιο
 • Επαγγελματισμός
 • Όρεξη για συνεργασία και εργασία στα εργοτάξια της εταιρίας

HR Manager (Κωδ. Τ42)

Βασικές αρμοδιότητες θέσης:

 • Σωστή διερεύνηση και επιλογή βιογραφικών
 • Ευθύνη εξεύρεσης και επιλογής προσωπικού
 • Αξιολόγηση προσωπικού και διαμόρφωση πολιτικής αμοιβών
 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης
 • Συμμετοχή στη δημιουργία – τήρηση οργανογραμμάτων και αρμοδιοτήτων θέσεων
 • Δημιουργία προτύπων διαδικασιών για την ορθή λειτουργεία της επιχείρησης
 • Οργάνωση και εποπτεία όλου το φάσματος του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων που υπάγεται ή θα υπαχθεί η εταιρεία

Απαραίτητα προσόντα:

 • Σπουδές με κατεύθυνση Οργάνωση & Διοίκηση, Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση εταιρίας
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ

​Απαραίτητες δεξιότητες:

 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας, οργάνωσης και ευελιξίας
 • Ακεραιότητα και Συνέπεια
 • Σωστή διαχείριση χρόνου
 • Δεξιότητες διαχείρισης / επίλυσης θεμάτων προσωπικού

​​​Η εταιρία προσφέρει:

 • Λειτουργικό, σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση

Εργοδηγός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Κωδ. Τ45)

Η τεχνική – κατασκευαστική εταιρία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε., με πολυετή παρουσία και υψηλή τεχνογνωσία στον χώρο των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, αναζητά Εργοδηγό Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Περιγραφή Θέσης

 • Οργάνωση έργου, μελέτη, χρονοδιαγράμματα, επικοινωνία/ενημέρωση εργασιών
 • Εκτέλεση έργου, συντονισμός συνεργείων και επίβλεψη έργου
 • Προμετρήσεις υλικών και κοστολόγηση υλικών
 • Επιμετρήσεις εργασιών, εκπόνηση σχεδίων as built
 • Διαχείριση εξοπλισμού
 • Αναφορές προόδου εξέλιξης εργασιών

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ)
 • Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε παρόμοια θέση
 • Άριστη γνώση προμετρήσεων – επιμετρήσεων
 • Εργοταξιακή εμπειρία σε μηχανολογικά δίκτυα
 • Άριστη γνώση Autocad 2D και 3D
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
 • Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Οργανωτική σκέψη
 • Αποτελεσματική επικοινωνία

Η εταιρία προσφέρει: ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, συνεχή εκπαίδευση, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και καλές ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σε έναν τάχιστα αναπτυσσόμενο χώρο.

Ψηφιακό Άλμα Logoset
en_GBEN
Skip to content