ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.

OUR PEOPLE

Human resources is the main pillar of our corporate philosophy. The employees of TECHNEK SA have deep scientific knowledge and experience, in combination with continuous training and an absolute awareness of their mission, aim to meet all the demands of our customers.

Our partners are the best advertising for us.

We are looking for people with professionalism, skills, dedication and development opportunities, who will embrace our values, in order to become members of a growing group of companies.

ΚΑΡΙΕΡΑ

OPEN POSITIONS

Περιγραφή Θέσης

  • Συντονισμός συνεργείων και επίβλεψη έργου
  • Αναφορές προόδου εξέλιξης εργασιών

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ / ΤΕΙ)
  • Κατ’ ελάχιστον τριετή προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
  • Άριστη Γνώση Προμετρήσεων – Επιμετρήσεων
  • Εργοταξιακή εμπειρία σε μηχανολογικά δίκτυα
  • Άριστη επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
  • Άριστη γνώση AUTOCAD 2D και 3D
  • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Please upload your resume in pdf or doc format up to 4 MByte.

JOIN US

If you want to become a member of our group, you can send your CV to:

jobs@Technek.gr

All data sent remains confidential and protected.
Read the Privacy Policy here