ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα της εταιρικής φιλοσοφίας του ομίλου. Οι εργαζόμενοι στον όμιλο εταιρειών της ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε. διαθέτουν βαθιά επιστημονική γνώση και εμπειρία που σε συνδυασμό με την συνεχή εκπαίδευση και την ενσυναίσθηση της αποστολής τους, καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των εκάστοτε πελατών.

Οι συνεργάτες μας αποτελούν για εμάς την καλύτερη διαφήμιση.

Αναζητούμε ανθρώπους με επαγγελματισμό, ικανότητες, αφοσίωση και δυνατότητες εξέλιξης, οι οποίοι θα ενστερνίζονται τις αξίες μας, με σκοπό να γίνουν μέλη ενός αναπτυσσόμενου ομίλου εταιριών.

ΚΑΡΙΕΡΑ

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η τεχνική – κατασκευαστική Εταιρία ΤΕΧΝΕΚ, με πολυετή παρουσία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αναζητά Λογιστή / Λογίστρια

Περιγραφή Θέσης

  • Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών
  • Παρακολούθηση γενικών εξόδων
  • Συμμετοχή σε ενέργειες μισθοδοσίας
  • Έκδοση ισολογισμού
  • Πληρωμή φόρων και εισφορών σε ταμεία οργανισμών (ΔΟΥ, ΙΚΑ)
  • Διαχείριση Υποχρεώσεων προς Τρίτους (Δημόσιοι Οργανισμοί, Πιστωτικά Ιδρύματα)

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής / λογιστικής κατεύθυνσης
  • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστη γνώση του Softone
  • Δικαίωμα Υπογραφής (Α’ Τάξης)
  • Καλή γνώση Μισθοδοσίας
  • Άριστη γνώση των εφαρμογών MS Office
  • Γνώση αναπτυξιακού νόμου και επενδυτικών προγραμμάτων
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών και διαχείριση προβλημάτων

Παρακαλώ ανεβάστε το βιογραφικό σας σε pdf ή σε doc μορφή μέχρι 4 MByte.

Περιγραφή Θέσης

  • Συντονισμός συνεργείων και επίβλεψη έργου
  • Αναφορές προόδου εξέλιξης εργασιών

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ / ΤΕΙ)
  • Κατ’ ελάχιστον τριετή προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
  • Άριστη Γνώση Προμετρήσεων – Επιμετρήσεων
  • Εργοταξιακή εμπειρία σε μηχανολογικά δίκτυα
  • Άριστη επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
  • Άριστη γνώση AUTOCAD 2D και 3D
  • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Παρακαλώ ανεβάστε το βιογραφικό σας σε pdf ή σε doc μορφή μέχρι 4 MByte.

JOIN US

Εάν επιθυμείτε να γίνεται μέλος του ομίλου μας, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο:

jobs@Technek.gr

Όλα τα στοιχεία που αποστέλλονται, παραμένουν απόρρητα και προστατευμένα.
Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου εδώ