ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα της εταιρικής φιλοσοφίας του ομίλου. Οι εργαζόμενοι στον όμιλο εταιρειών της ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε. διαθέτουν βαθιά επιστημονική γνώση και εμπειρία που σε συνδυασμό με την συνεχή εκπαίδευση και την ενσυναίσθηση της αποστολής τους, καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των εκάστοτε πελατών.

Οι συνεργάτες μας αποτελούν για εμάς την καλύτερη διαφήμιση.

Αναζητούμε ανθρώπους με επαγγελματισμό, ικανότητες, αφοσίωση και δυνατότητες εξέλιξης, οι οποίοι θα ενστερνίζονται τις αξίες μας, με σκοπό να γίνουν μέλη ενός αναπτυσσόμενου ομίλου εταιριών.

ΚΑΡΙΕΡΑ

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Περιγραφή Θέσης

  • Ευθύνη για την ορθή λειτουργία και τη συντήρηση των συστημάτων της εταιρείας
  • Διαχείριση σχέσεων και έλεγχος με τους προμηθευτές
  • Προγραμματισμός και υποστήριξη σε τομείς όπως, servers, δίκτυα, τηλεφωνία και λογισμικά
  • Συντονισμός των αναγκαίων αναβαθμίσεων και αντικαταστάσεων εξοπλισμού
  • Παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων με σκοπό τη κατάθεση προτάσεων για την συνεχή βελτίωση των συστημάτων και των υποδομών καθώς και τις δυνατότητες του συνδεδεμένου κόστους
  • Project management σε έργα πληροφορικής της Εταιρίας
  • Εκπαίδευση χρηστών

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ πληροφορικής
  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστη γνώση των προγραμμάτων της Microsoft (CRM DYNAMICS, Share POINT SERVER και Softone) 
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Γνώση δικτύων LAN, WAN, Access Point θα εκτιμηθεί
  • Άριστη γνώση διαχείρισης και συντήρησης Servers
  • Γνώσεις προγραμματισμού SQL, PHP
  • Γνώση τηλεφωνικών κέντρων
  • Αναλυτική σκέψη με ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης δεδομένων
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παρακαλώ ανεβάστε το βιογραφικό σας σε pdf ή σε doc μορφή μέχρι 4 MByte.

Περιγραφή Θέσης

  • Συντονισμός συνεργείων και επίβλεψη έργου
  • Αναφορές προόδου εξέλιξης εργασιών

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ / ΤΕΙ)
  • Κατ’ ελάχιστον τριετή προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
  • Άριστη Γνώση Προμετρήσεων – Επιμετρήσεων
  • Εργοταξιακή εμπειρία σε μηχανολογικά δίκτυα
  • Άριστη επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
  • Άριστη γνώση AUTOCAD 2D και 3D
  • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Παρακαλώ ανεβάστε το βιογραφικό σας σε pdf ή σε doc μορφή μέχρι 4 MByte.

JOIN US

Εάν επιθυμείτε να γίνεται μέλος του ομίλου μας, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο:

jobs@Technek.gr

Όλα τα στοιχεία που αποστέλλονται, παραμένουν απόρρητα και προστατευμένα.
Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου εδώ