ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα της εταιρικής φιλοσοφίας του ομίλου. Οι εργαζόμενοι στον όμιλο εταιρειών της ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε. διαθέτουν βαθιά επιστημονική γνώση και εμπειρία που σε συνδυασμό με την συνεχή εκπαίδευση και την ενσυναίσθηση της αποστολής τους, καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των εκάστοτε πελατών.

Οι συνεργάτες μας αποτελούν για εμάς την καλύτερη διαφήμιση.

Αναζητούμε ανθρώπους με επαγγελματισμό, ικανότητες, αφοσίωση και δυνατότητες εξέλιξης, οι οποίοι θα ενστερνίζονται τις αξίες μας, με σκοπό να γίνουν μέλη ενός αναπτυσσόμενου ομίλου εταιριών.

ΚΑΡΙΕΡΑ

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Περιγραφή Θέσης

  • Συντονισμός συνεργείων και επίβλεψη έργου
  • Αναφορές προόδου εξέλιξης εργασιών

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ / ΤΕΙ)
  • Κατ’ ελάχιστον τριετή προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
  • Άριστη Γνώση Προμετρήσεων – Επιμετρήσεων
  • Εργοταξιακή εμπειρία σε μηχανολογικά δίκτυα
  • Άριστη επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
  • Άριστη γνώση AUTOCAD 2D και 3D
  • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Περιγραφή θέσης

 • Διαχείριση καθημερινών λειτουργιών του τμήματος 
 • Επαφή με προμηθευτές και προτάσεις για σχετικές αγορές όταν απαιτείται
 • Παροχή καινοτόμων προτάσεων και λύσεων με σκοπό τη βελτίωση της υποδομής του τμήματος
 • Έλεγχος και διαχείριση του προϋπολογισμού
 • Πραγματοποίηση αναβαθμίσεων, ανάπτυξη και υποστήριξη των συστημάτων και εφαρμογών της Εταιρίας
 • Διαχείριση νέων έργων της Εταιρίας
 • Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών

Προσόντα

 • Πτυχίο Πληροφορικής
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων της Microsoft και του SoftOne ERP
 • Άριστη γνώση τηλεφωνικών κέντρων / συστημάτων
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Αναλυτική σκέψη
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες

JOIN US

Εάν επιθυμείτε να γίνεται μέλος του ομίλου μας, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο:

jobs@Technek.gr

Όλα τα στοιχεία που αποστέλλονται, παραμένουν απόρρητα και προστατευμένα.
Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου εδώ
elEL