ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.

0
Ολοκληρωμένα Έργα

ΕΡΓΑ

Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ
Νέο Μουσείο Ακρόπολης
Τριώροφη Κατοικία Κηφισιά
Αίγινα Σαλπάς
Αίγινα Μαραθώνας
UNIPHARMA
Νοσοκομείο Λευκάδας
Γραφεία Εταιρείας ΤΕΧΝΕΚ
INTRASOFT
IBC
Αίγινα Κυψέλη
ΙΑΣΩ GENERAL